Norm: Gymnastieklokaal - Algemene eisen

Inhoud van deze pagina

Tips

  • Ruwe wanden kunnen door het aanbrengen van naaldvilt afgewerkt worden.
  • Weinig of niet meer gebruikte toestellen verwijderen uit de berging of op een andere plaats opbergen zodat er meer ruimte in de berging komt.
  • Met lijnen op de vloer de vaste plaats van ieder toestel in de berging aangeven.
  • Nagalmtijd is de tijd waarin het geluidsdrukniveau in de ruimte met 60 dB daalt na uitschakeling van de geluidsbron. De nagalmtijd wordt gemeten volgens de methode in ISA-N/A 1.1.
  • Bij docenten lichamelijke opvoeding is vaak sprake van zware fysieke belasting, waardoor bij deze groep ook vaak fysieke problemen optreden. Met behulp van het inventarisatieschema risico's en oplossingen (uit de Beweegwijzer Lichamelijke Opvoeding  van TNO Arbeid) kunt u een inschatting maken van de mogelijke problemen en oplossingen m.b.t. de taakuitvoering van docenten lichamelijke opvoeding, de manier van organiseren van het werk en problemen die te maken hebben met de werkplek.

Links