Norm: Natuurkunde en/of biologielokaal - Demonstratie- en leerlingenproeven

Inhoud van deze pagina

Vragen

Is het toegestaan om met bloed/organen te werken op een school?

Nee. Bloed aanprikken is niet toegestaan. Sociale partners hebben besloten dat bloed aanprikken in het kader van practica niet wordt gedaan (zie norm: Natuurkunde en/of biologielokaal - Demonstratie- en leerlingenproeven.
Werken met organen is wel toegestaan, maar valt onder biologische agentia en staat beschreven in het Arbobesluit hoofdstuk 4 afdeling 9. Dit onderdeel van het Arbobesluit is van toepassing op alle situaties waarin er blootstelling aan biologische agentia kan plaats vinden.

Mogen leerlingen – ook buiten de practicalessen - werken met radioactieve stoffen?

Nee. Leerlingen mogen op grond van artikel 9 van het Besluit Stralingsbescherming  slechts onder toezicht van een stralingsdeskundige (minimaal diploma stralingshygiëne niveau 5a) handelingen binnen of buiten een practicumsituatie verrichten.

Als een school radioactieve bronnen bezit is de school vergunningsplichtig of meldingsplichtig (voor een inleiding op de wet- en regelgeving zie de brochure Gezond en veilig werken met straling).

Een school die radioactieve bronnen in bezit heeft, moet aan een groot aantal verplichtingen voldoen. De vraag is of het uitbesteden van het stralingspracticum, bijvoorbeeld aan het ISP (ioniserende stralen practicum) kostenefficiënter is.

Zijn er wettelijke eisen voor het afvoeren van restmateriaal na een snijpracticum, bijvoorbeeld schapenhart en long?

Ja, snijafval c.q. dierlijk restmateriaal valt onder wetgeving over biologische agentia.

Praktische informatie over het afvoeren van dierlijk restmateriaal vindt u op de website veiligpracticum.nl van de NVON en Voion.

Over veilig omgaan met biologische agentia is een enorme hoeveelheid wet- en regelgeving. Die gaat over de gezondheidsrisico’s van het werken met micro-organismen of werkprocessen waarbij er een kans is op besmetting en infectie. Artikelen 4.84 t/m 4.116 van het arbobesluit gaan over voorzorgsmaatregelen met betrekking tot biologische agentia.

Goede ingangen voor meer informatie over de beheersing van risico’s van biologische agentia zijn: