Norm: Scheikundelokaal - Algemene eisen

Inhoud van deze pagina

Bronnen

1. Arbobesluit hoofdstuk 4

2. IAVM-rapport 17 (Geeft een goed inzicht in de uitvoering, werking en gebruik van zuurkasten)

3. IAVM-rapport 28 

4. NEN-EN 14175 - Zuurkasten deel 1 t/m 5 (Voorziet in de middelen om de juiste zuurkast te selecteren, voor een correcte werking na installatie en voor een blijvend correcte werking gedurende de gebruiksduur)

5. NPR 4500. Zuurkasten - Eisen, beproevingen en aanbevelingen bij plaatsing, gebruik en onderhoud van zuurkasten in laboratoria - Toelichting bij NEN-EN 14175 (Verduidelijkt het gebruik van de norm voor zuurkasten)

6. Website Veilig Practicum over Arbo wet- en regelgeving voor de natuurwetenschappen in het VO