Norm: Scheikundelokaal - Hygiëne en persoonlijke beschermingsmiddelen

Inhoud van deze pagina

Vragen

Is de werkgever verplicht om werkkleding voor werknemers beschikbaar te stellen?

In de Arbowet staan regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, veiligheid en welzijn van werknemers te bevorderen. De Arbowet zegt daarom alleen iets over werkkleding als de werkkleding bedoeld is als bescherming van de veiligheid of gezondheid van werknemers.

In dat geval is werkkleding een persoonlijk beschermingsmiddel. Persoonlijke beschermingsmiddelen worden kosteloos door de werkgever ter beschikking gesteld. Denk hierbij aan bijvoorbeeld: labjassen of schoenen met stalen neuzen.

De Arbowet is alleen van toepassing als het gaat om (letsel)schade aan de werknemer. Schade aan privékleding van de werknemer door/tijdens werkzaamheden valt hier niet onder. In dat geval geldt artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en kan een werkgever aansprakelijk zijn voor schade die een werknemer lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden123. De werkgever is aansprakelijk voor de schade die de werknemer lijdt, tenzij hij aantoont dat hij zijn zorgplicht is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer123. Het is aan te raden om specifiek juridisch advies in te winnen, omdat de exacte omstandigheden en details van de situatie van invloed kunnen zijn op de uitkomst.

  1. Artikel BW 7:658 lid 2
  2. Aansprakelijkheid werkgever voor schade werknemer
  3. Zorgplicht werkgever

De werkgever kan een overal of stofjas ter beschikking stellen, zodat de werknemer geen schade (vlekken, stof etc.) oploopt aan privékleding of als signalering van de functie van de werknemer (uniform, BHV-hesje etc.). De werkkleding blijft in dat geval eigendom van de werkgever. Meer informatie over beschermende kleding staat op de website van het ministerie van SZW >>

Mag de administratieve ruimte voor de toa's in open verbinding staan met het toa-werklab?

Ja, dat mag. In de Arbocatalogus-VO zijn in de norm voor het scheikunde, biologie en natuurkundelokaal wel minimum eisen opgenomen, maar deze hebben betrekking op het werken met onder andere elektriciteit, gas en gevaarlijke stoffen die risico's voor de veiligheid en gezondheid kunnen opleveren. Het inrichten van een multifunctioneel lokaal mag daarom. De Passie in Utrecht verbouwden vijf oude practicum lokalen tot één groot lokaal mèt een praktijkruimte voor toa's om zo de kwaliteit van werken en leren voor zowel docenten, toa's als leerlingen te verbeteren.

Zie het schoolvoorbeeld Werkruimte voor toa's in multifunctioneel practicumlokaal.