Norm: Theorielokaal - Binnenklimaat

Inhoud van deze pagina

 • Scholen met een te geringe ventilatie die een plan van aanpak moeten opstellen om aan de normen te voldoen, kunnen te rade gaan bij de Frisse Scholen pagina's op de website van RVO . Ook de brochure “Scholen op de schop” van Agentschap NL kan behulpzaam zijn. In deze brochure wordt een stappenplan beschreven om van een analyse van de huidige situatie te komen tot het bepalen, uitvoeren en onderhouden van definitieve maatregelen.
 • De ventilatiehoeveelheid kan men door een installateur laten meten
 • Uit kostenoogpunt is een enkelvoudig systeem mogelijk. Er is dan voorkeur voor een systeem waarbij verse lucht mechanisch binnengeblazen wordt en de verbruikte lucht via roosters natuurlijk wordt afgevoerd
 • Bij lokalen waar alleen natuurlijke ventilatie aanwezig is zal men altijd tussen de lessen door het lokaal moeten spuien met verse buitenlucht door het openzetten van de ramen
 • Als er klachten zijn over te droge lucht heeft dit vaak andere oorzaken zoals verontreiniging in de lucht, te hoge temperatuur of slechte ventilatie
 • Aanwijzingen dat de ventilatie onvoldoende is, zijn:
  • Vermoeidheid en verminderde concentratie bij leerlingen en medewerkers
  • Hinderlijke geurtjes
  • Benauwde, bedompte atmosfeer
  • Beslagen ramen
  • Vochtplekken op muren en plafonds, met name in de hoeken
  • Gezondheidsklachten (hoofdpijn, last van luchtwegen)
  Wanneer deze klachten zich voordoen, is met een meting van de hoeveelheid ventilatie of met kooldioxidemeting (CO2) te bepalen of deze klachten door slechte ventilatie worden veroorzaakt. Een deskundige dienst kan deze meting uitvoeren. Bij natuurlijke ventilatie moeten speciale toe- en afvoeropeningen aanwezig zijn (roosters en raampjes boven 1.80 m). Als door natuurlijke ventilatie de lucht onvoldoende ververst kan worden, moet mechanische ventilatie worden toegepast.
 • In de zomer kan men met de invoering van een tropenrooster de koelere periodes op de dag beter benutten.
 • In de zomer zal men de zonwering ook ’s nachts en in het weekend moeten sluiten om zonnewarmte buiten te houden.

Link