Norm: Verplichtingen Arbowet

Inhoud van deze pagina

Tips

  • Sociale partners zijn van mening dat een schoolveiligheidsplan onderdeel van de RI&E en het plan van aanpak uitmaakt.
  • Meldingsplichtige arbeidsongevallen moet u direct melden bij Inspectie SZW (zie publicatie Meldingsplichtige ongevallen van Inspectie SZW).
  • Een arbeidsongeval dat niet gemeld hoeft te worden omdat er geen sprake is van ziekenhuisopname is bijv. een behandeling in een polikliniek van een ziekenhuis, zoals bij het kneuzen van een arm.
  • Het incidentenregistratiesysteem (zie nummer 18.1) kan tevens gebruikt worden voor de registratie van de aan Inspectie SZW gemelde ongevallen en ongevallen die geleid hebben tot een ziekteverzuim van méér dan drie dagen.
  • De handreiking Arbobeleid(splan) geeft scholen een leidraad voor hoe ze de zorg voor veilige- en gezonde arbeidsomstandigheden kunnen organiseren: Waarover moet het gesprek gaan? Waarover moeten ze nadenken en afspraken maken?